Przetargi:

Ogłoszenie wyników postępowania na usuwanie odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków na 2024r

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie i zagospodarowanie odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni Skórcz na okres 01-02-2024 do 31-01-2025

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówień do 130000 zł

Ogłoszenie wyników postępowania na dostawę flokulantu dla potrzeb oczyszczalni ścieków na 2024r.

Postępowanie na dostawę flokulantu dla potrzeb prowadzenia odwodnienia komunalnego osadu ściekowego w 2024

POSTĘPOWANIA PROWADZONE W TRYBIE WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU ZAKUPÓW DO 130 TYŚ ZŁ