Informacje o PSZOK w Skórczu.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, iż nie jest zarządcą bądź administratorem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie posesji w Skórczu przy ul. Spacerowej 13. W związku z tym nie udzielamy informacji porad itp.

PSZOK w Skórczu telefon kontaktowy 503451256

podlega bezpośrednio do Związku Gmin Wierzyca i jest czynny w dniach :

poniedziałek – nieczynny

wtorek otwarte 8-16

środa otwarte 13- 17

czwartek otwarte 13 – 17

piątek nieczynny

sobota czynne w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca od 8 do 12

Pozostałe soboty nieczynne

Szczegóły dostępne są na stronie : https://skorcz.pl/asp/zasady-funkcjonowania-pszok-u-w-skorczu,53,artykul,1,3598

Zbędny sprzęt przeznaczony do zbycia

OGŁOSZENIE!

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu sprzeda używane  mieszadła produkcji szwedzkiej firmy FLYGT o nr katalogowych nr 4640.410- 0180083 szt. 1

Proponowana cena zakupu to 2800 zł netto. Zastrzegamy sobie wybór najkorzystniejszej oferty. Oferty pisemne w postaci skanu lub wersji papierowej należy kierować na adres: Zakład Gospodarki Miejskiej ul. Spacerowa 13 83-220 Skórcz , zgmskorcz@zgmskorcz.pl

Urządzenia sprawne technicznie i elektrycznie. Dotychczas urządzenia pracowały w reaktorze biologicznym ASRBF. Obecnie po dokonaniu modernizacji są urządzeniami zbędnymi. Wszelkie informacje można uzyskać pod telefonem 693983401- Roman Jerkiewicz lub drogą mail na skrzynkę zgmskorcz@zgmskorcz.pl z dopiskiem „oferta na zakup sprzętu”