Formularze

Wniosek o opracowanie warunków przyłączenia do sieci

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wniosek o wydanie warunków technicznych zainstalowania wodomierza: domowego dodatkowego głównego lub podlicznika do wodomierza głównego.

Karta informacyjna montażu  wodomierza dodatkowego do celów odliczeń wody bezpowrotnie zużytej

wniosek o wydanie warunków w celu zamontowania  wodomierza dodatkowego  wody bezpowrotnie zużytej