Formularze

 

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków-1552547749-1564121329.doc  

Wniosek o wydanie warunków technicznych zainstalowania wodomierza: domowego dodatkowego głównego lub podlicznika do wodomierza głównego.

wniosek o wydanie warunków w celu zamontowania  wodomierza dodatkowego  wody bezpowrotnie zużytej

REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ

skorzystaj z poniższego linku :

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2021/4220/

lub pobierz treść: