Przetargi:

Postępowanie na sprzedaż transformatora olejowego

Ogłoszenie  o sprzedaży transformatora

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu   ogłasza nabór ofert na sprzedaż transformatora olejowego trójfazowego, kompletny wycofany z eksploatacji o parametrach:

Typ TAO 100/15

Moc 100kV

Rok produkcji 1977

Nr seryjny 245518

 Masa 640 kg

Producent ELTA Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Łódź

Stan techniczny – wycofany z eksploatacji  ponad 8 lat

Brak dokumentacji technicznej

Zainteresowanych informujemy, że transformator można oglądać codziennie od godz. 7÷ 14 od  dnia 15 02.2023 do dnia.  22-02-2023

Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży; Roman Jerkiewicz tel. 69398401 email: zgmskorcz@zgmskorcz.pl

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

    Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem TRANSFORMATOR zawierające dane oferenta oraz wartość oferowanej kwoty należy składać  do dnia23.02.2023 .  do godz.  10 00na adres : Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13  lub elektronicznie poprzez nadesłanie pliku oferty w formacie pdf z ustanowionym podpisem elektronicznym.

Do wylicytowanej kwoty netto zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%

Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10 30

W przypadku oferenta z  zakresu gospodarki odpadami w  postępowania dopuszcza się podmioty posiadające  wyłącznie  nr rejestrowy  BDO

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania ofertowego bez podania przyczyny.