Zbędny sprzęt przeznaczony do zbycia

OGŁOSZENIE!

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu sprzeda używane  mieszadła produkcji szwedzkiej firmy FLYGT o nr katalogowych 4640.410- 0180084 szt. 1 oraz nr 4640.410- 0180083 szt. 2

Proponowana cena zakupu 1 szt. to 1000 zł netto. Zastrzegamy sobie wybór najkorzystniejszej oferty. Oferty pisemne w postaci skanu lub wersji papierowej należy kierować na adres: Zakład Gospodarki Miejskiej ul. Spacerowa 13 83-220 Skórcz , zgmskorcz@zgmskorcz.pl

Urządzenia sprawne technicznie i elektrycznie. Dotychczas urządzenia pracowały w reaktorze biologicznym ASRBF. Obecnie po dokonaniu modernizacji są urządzeniami zbędnymi. Wszelkie informacje można uzyskać pod telefonem 693983401- Roman Jerkiewicz lub drogą mail na skrzynkę zgmskorcz@zgmskorcz.pl z dopiskiem „oferta na zakup sprzętu”

Zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skórczu

W pierwszych miesiącach br. zakończyła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu obejmująca budowę reaktora biologicznego z komorą stabilizacji tlenowej osadu, halę składową osadu odwodnionego, wagę wozową, nowy agregat prądotwórczy, system wstępnego oczyszczania ścieków składający się z sit bębnowych , nowoczesny system napowietrzania ścieków jak również nowy system odwadniania osadu składający się z wirówki i stacja przygotowania polimeru. Całość pracy oczyszczalni zarządzana systemem komputerowym. Dodatkowo oczyszczalnia została wyposażona w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła. Inwestycja powstała z udziałem środków U.E.

Z lotu ptaka

Znalazły się też środki na zakup urządzenia transportu wewnętrznego