Informacje o PSZOK w Skórczu.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, iż nie jest zarządcą bądź administratorem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie posesji w Skórczu przy ul. Spacerowej 13. W związku z tym nie udzielamy informacji porad itp.

PSZOK w Skórczu telefon kontaktowy 503451256

podlega bezpośrednio do Związku Gmin Wierzyca i jest czynny w dniach :

poniedziałek – nieczynny

wtorek otwarte 8-16

środa otwarte 13- 17

czwartek otwarte 13 – 17

piątek nieczynny

sobota czynne w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca od 8 do 12

Pozostałe soboty nieczynne

Szczegóły dostępne są na stronie : https://skorcz.pl/asp/zasady-funkcjonowania-pszok-u-w-skorczu,53,artykul,1,3598