Kontakt

ZAKŁAD GOSPODARKI
MIEJSKIEJ W SKÓRCZU
83-220 Skórcz,
ul. Spacerowa 13

NIP: 592-000-69-66
REGON: 190529380

KONTAKT:

BIURO ZAKŁADU
Telefon: 58 582 46 49
Faks: 58 582 46 49
e-mail: zgmskorcz@zgmskorcz.pl

STACJA UZDATNIANIA WODY
Skórcz-Ryzowie
Telefon: 58 582 46 85

OCZYSZCZALNIA
ul. Gniewska
Telefon: 58 582 49 88

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jacek Kędzierski, e-mail: iod@skorcz.pl