Zakłócenia w dostawie wody !

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, że w dniu 16  maja 2022r w godzinach od 800 do 1100 następować  będą  zakłócenia w dostawie wody polegające na obniżeniu ciśnienia oraz miejscami całkowity jej brak w związku z koniecznością  przebudowy przyłącza na ul. 27 Stycznia. Zakłóceniami objęte mogą być ul. Hallera od skrzyżowania z ulicą Parkową, ul. 27 Stycznia, ul. Norwida, część ul. Wysokiej, ul. Podgórna, ul. Gniewska                  

         Przepraszamy za  mogące powstać utrudnienia tym spowodowane.

   Skórcz  11-05-2022   Kierownik Zakładu Roman Jerkiewicz