Zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skórczu

W pierwszych miesiącach br. zakończyła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu obejmująca budowę reaktora biologicznego z komorą stabilizacji tlenowej osadu, halę składową osadu odwodnionego, wagę wozową, nowy agregat prądotwórczy, system wstępnego oczyszczania ścieków składający się z sit bębnowych , nowoczesny system napowietrzania ścieków jak również nowy system odwadniania osadu składający się z wirówki i stacja przygotowania polimeru. Całość pracy oczyszczalni zarządzana systemem komputerowym. Dodatkowo oczyszczalnia została wyposażona w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła. Inwestycja powstała z udziałem środków U.E.

Z lotu ptaka

Znalazły się też środki na zakup urządzenia transportu wewnętrznego