INFORMACJA W ZAKRESIE CENTRALIZACJI VAT

Na podstawie zarządzenia Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Skórcz i jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym wprowadza się  następujące zmiany.

Wymieniony w fakturach i umowach  odbiorca usług/ zamawiający  otrzymuje brzmienie:

Nabywca:
Gmina Miejska Skórcz
Ul. Główna 40
83-220 Skórcz
NIP 592-22-60-999

Odbiorca:
Zakład Gospodarki Miejskiej
Spacerowa 13
83-220 Skórcz

Zmiany wprowadza się od dnia 01.01.2017

Wszelką korespondencję dotyczącą  zamawianych usług i dostaw należy kierować na adres odbiorcy:
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.